Frittstående logistikkkonsulenter
for det offentlige og

næringslivet

Hva gjør vi?

Konsulenttjenester på alle nivåer innenfor fagområdene våre.

 

Vi tilbyr skreddersydde kurs med høyt faglig innhold.

 

 

Other Information

    Linker

 

 

Logistikk  er mer enn lager, vi kan hjelpe deg med kartlegging og ny organisering av hele verdi og forsyningstjenesten.

 

Vi har tilknyttet fagkompetanse innenfor:

 

Generell logistikk

Lager og lagerstyring

Innkjøp og Anskaffelse 

Distribusjon

Transport og transporttjenster

Outsourcing

Supply Chain Management

 

 

 

Les mer:(under konstruksjon)

 

 

  • Hvor kan vi gi sevice:

 

Logkon er etablert i Grenland og har sitt hovednedslagsfelt på Østlandet. Oppdrag tar vi over hele Norge.

 

Vi registerer, analyserer og har full gjennomgang og evaluering av logistikksystemene, vi utarbeider nye rutiner og gjennomgår både interne og eksterne løsninger, slik at din virksomhet får mest mulig nytte av den totalkompetansen bedriften innehar.

 

 

 

kontakt

 

 

  • Konsulentene våre

 

Har bakgrunn fra mange deler av norsk næringsliv, transport, innkjøp, lagerstyring, salg, ledelse, undervisning og mange andre.

 

Vi har fast tilknytning av en kjerne logistikkspesialister, og har tilknyttet en base av godt utdannede logistikere

Read More

 

  • Kurs og utdanning.

Vi skreddersyr kurs innenfor 

alle deler av fagområdene våre, inkludert internasjonal handel  og transport, Shipping dokumenter,

INCO terms 2000, transportfosikring og avtaler.

Read More

Copyright ® 2008 logkon.no  
logkon.no